X
Fortsätt

Är du redan medlem? Logga in

X

Bli medlem


Är du redan medlem? Logga in

Läs mer om Teaterlistan

  


Teaterlistans Användarvillkor


Välkommen till Teaterlistan! Vi är en abonnemangstjänst som låter våra medlemmar upptäcka evenemang inom levande kultur såsom teater, musikal, opera, konsert, standup, bio och annan scenkonst och möjliggör enkel biljettbokning genom Teaterlistan-tjänsten. Vår tjänst erbjuder även rekommendationer, recensioner och annan information om dessa evenemang.

Teaterlistan tillhandahålls av HS Teater AB, ett bolag i Sverige. Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”Teaterlistan”, “Teaterlistan-tjänsten”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” den tjänst som tillhandahålls av Teaterlistan för att upptäcka och boka biljett/biljetter till evenemang, inklusive alla egenskaper och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till vår tjänst.

 1. Medlemskap. Ditt Teaterlistan-medlemsskap kommer att fortsätta från månad till månad tills det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga förnyelsedatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande” nedan). För att använda tjänsten måste du ha en enhet (dator, läsplatta eller mobil spelar ingen roll) med tillgång till internet, samt tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som du kan behöva uppdatera då och då (”Betalningsmetod”). Du hittar specifik information om ditt Teaterlistan-medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Inställningar som finns i Menyn längst uppe på sidorna på Teaterlistans webbplats.

 2. Fakturering

  • 3.1. Faktureringscykel. Abonnemangsavgiften för vår tjänst kommer att faktureras varje månad till din Betalningsmetod. I vissa fall kan tidpunkten för fakturering ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas. Besök vår webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan Ditt konto om du vill se ditt nästa betalningsdatum.

  • 3.2. Betalningsmetoder. Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Ditt konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. Du godkänner att vi fortsätter att fakturera Betalningsmetoden, eftersom den kan uppdateras, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

  • 3.3. Avslutande. Du kan avsluta ditt Teaterlistan-abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till tjänsten till och med sista dagen av din debiteringsperiod. Vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader eller för evenemangs-biljetter du inte utnyttjat. Gå till sidan Ditt konto och följ instruktionerna för att avsluta abonnemanget. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din debiteringsperiod, och eventuella bokade biljetter till framtida evenemang kommer avbokas automatiskt.

  • 3.4. Pris- och abonnemangsändringar. Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta via e-post.

 3. Teaterlistan-tjänsten

  • 4.1. Du måste vara 18 år och myndig i din provins, ditt område eller ditt land, för att abonnera på Teaterlistan-tjänsten. Minderåriga är tyvärr ej lämpade att använda tjänsten.

  • 4.2. Teaterlistan-tjänsten och allt innehåll som visas genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt Teaterlistan-medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda Teaterlistan-tjänsten för att upptäcka evenemang inom levande kultur såsom teater, musikal, opera, konsert, standup, bio och annan scenkonst och boka biljett/biljetter. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda tjänsten för att förmedla biljetter vidare, såväl kommersiellt eller privat.

  • 4.3. Du kan i första hand upptäcka och boka biljetter till evenemang i Stockholm. Tillgängligt innehåll i tjänsten varierar beroende på säsong och kommer att förändras löpande.

  • 4.4. Vi uppdaterar kontinuerligt Teaterlistan-tjänsten, inklusive utbudet av evenemang. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, däribland vår webbplats, våra användargränssnitt och kampanjfunktioner. Vid tester skickar vi ut förfrågningar om deltagande och Du kan alltid välja att inte delta i dessa tester. Efter samtliga evenemang som våra medlemmar gått på via Teaterlistan-tjänsten skickas en frivillig undersökning ut via e-post, där medlemmen kan svara på frågor angående det specifika evenemanget, om scenen/arenan samt om Teaterlistan-tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du att all feedback, kommentarer eller förslag du kan ge om tjänsten kommer tillhöra Teaterlistan.

  • 4.5. Abonnemangstjänst
   Genom att teckna ett Teaterlistan-medlemskap medger du att du har granskat dessa Användarvillkor samt att du accepterar samtliga villkor. Du förstår att Teaterlistan är en abonnemangstjänst med månatliga debiteringar.

  • 4.6 Tillgänglighet
   Evenemangsbiljetter som förmedlas i Teaterlistans är ofta populära och kan ta slut snabbt. Ibland görs ytterligare biljetter tillgängliga före evenemanget. I dom fall där ytterligare biljetter gjorts tillgängliga får medlemmar som skrivit upp sig på väntelista företräde att boka in sig. Teaterlistan kan inte garantera dig biljetter till något evenemang, eftersom “först-till-kvarn”-principen gäller och utbudet är begränsat.

  • 4.7 Orderbekräftelse
   När du bokar biljett som medlem i Teaterlistan får du din biljettbekräftelse per e-post och på en bekräftelseskärm i Tjänsten. Om du inte får en bekräftelse (i form av en bekräftelseskärm eller via e-post) efter det att du lämnat in betalningsinformation (eller om du får ett felmeddelande eller avbrott efter betalningsinformation lämnats in) är det ditt ansvar att höra av dig till, och bekräfta med, Teaterlistans kundtjänst angående din beställning för att fastställa om bokningen gjorts eller inte. Teaterlistan ansvarar inte för förluster (monetära eller på annat sätt) som uppstått efter en misslyckad beställning - oavsett vad som föranlett den misslyckade beställningen.

  • 4.8 Digitala biljetter för personligt bruk
   Teaterlistans biljetter är digitala och det är aldrig ett krav att skriva ut en biljett förmedlad via Teaterlistan, såvida det inte står angivet för ett specifikt evenemnag. Vid biljettbokning ges du ett bokningsnummer som du anger på plats, och ibland kan du behöva visa identifikation för att visa att ditt namn överensstämmer med namnet på Teaterlistan-abonnemanget som bokat biljetten i fråga. Om du skulle stöta på några problem på plats hos en arrangör/producent av ett evenemang förmedlat via Teaterlistan, kontakta vår kundtjänst. Biljetterna som bokas genom Tjänsten får endast utnyttjas personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Ditt medlemskap är strikt personligt, oavsett vilket typ av medlemskap, och det är endast du som kan utnyttja tjänsten genom att hämta ut dina biljetter.

  • 4.9. Du samtycker till att använda Teaterlistan-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsten eller innehållet däri. Du får inte publicera, licensiera eller erbjuda till försäljning de biljetter som bokats via Teaterlistan-tjänsten. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa Användarvillkor eller är involverad i olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

  • 4.10 Avbokningar av bokade biljetter
   Om du av någon anledning bestämmer dig för att boka av biljetter kan du göra så utan någon kostnad fram tills 3 timmar innan evenemangets starttid. Skulle du avboka dina biljetter senare än 3 timmar innan evenemangets starttid kommer en straffavgift på 290 kronor per försent avbokad biljett att appliceras på din nästkommande debitering utöver ordinarie abonnemangsavgift.

  • 4.11. Återförsäljning (eller försök till återförsäljning) eller förmedling (eller försök till förmedling) av biljetter förmedlade via Teaterlistan är grund för beslag och indragning utan ersättning. En biljett får inte användas för reklam, kampanjer, tävlingar eller lotterier. Teaterlistan förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto omedelbart utan återbetalning av din abonnemangsavgift om du utför aktiviteter beskrivna i detta avsnitt.

  • 4.12 Inställda och uppskjutna evenemang
   Ibland är avbryts evenemang, och ibland skjuts evenemangen på, av skäl som ligger utanför Teaterlistans kontroll. Vid händelse av inställning eller uppskjutning av ett evenemang som du bokat biljett till via Teaterlistan kommer vi försöka kontakta dig för att informera dig om ändringen. Teaterlistan erbjuder inte återbetalning av något slag för inställda eller uppskjutna evenemang.

  • 4.13 Ansvarsbegränsning.
   Genom att använda Teaterlistan-tjänsten accepterar du alla risker som är förknippade med de evenemang som erbjuds i tjänsten, innan, under och efter det att evenemangen i fråga ägt rum. Teaterlistan är inte ansvarig för någonting som händer på något av dom evenemang som erbjuds i tjänsten, såvida inte Teaterlistan själva är arrangör eller producent.

 4. Lösenord och kontoåtkomst

  • 5.1. Den medlem som skapade Teaterlistan-kontot och vars Betalningsmetod debiteras (”Kontoägaren”) har tillgång till och kontroll över Teaterlistan-kontot. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om senaste aktivitet på kontot) bör Kontoägaren inte avslöja lösenordet eller detaljer om Betalningsmetoden (t.ex. de fyra sista siffrorna på sitt kreditkort eller bankkort) som förknippas med Teaterlistan-kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss och som rör ditt konto.

  • 5.2. Du ska vara uppmärksam på all kommunikation som begär att du ska utlämna information om ditt kreditkort eller bankkonto. När du lämnar ut din information som svar på dessa typer av förfrågningar kan det leda till identitetsstöld. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, Teaterlistan eller våra partners från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

 5. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

 6. Kundtjänst. Besök Teaterlistans hjälpcenter på vår webbplats (www.teaterlistan.se/kundservice) om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto eller. Teaterlistans personal och kundtjänst strävar efter att ge svar på medlemmarnas supportärenden via e-post, telefon eller chat-program via Teaterlistans hemsida inom 24 timmar. Teaterlistans abonnenter kommer kunna ringa ett telefonnummer vid brådskande ärenden, såsom nekad inträde till ett evenemangs arena.

 7. Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

 8. Vi förbehåller oss också rätten att ibland ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna tjänst erbjuds, och din användning av tjänsten efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats. Vid större ändringar, exempelvis vid en eventuell prisförändring, kommer du meddelas i god tid.

 9. Elektronisk kommunikation. Vi kommer endast att skicka information till dig om ditt konto (t.ex. betalningsbemyndiganden, fakturor, byte av lösenord eller Betalningsmetod, bekräftelser, meddelanden) i elektronisk form, till exempel via e-post till den e-postadress som du angav när du registrerade dig.

 10. Personlig information och samtycke
  Teaterlistan-tjänsten lagrar data och personlig information som medlemmen gett Teaterlistan. Teaterlistan kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge kunden tillgång till de tjänster som Teaterlistan erbjuder, hantera och förenkla kundens användning av Tjänsten, skicka kunden information och erbjudanden om Teaterlistans tjänster samt genom marknads- och kundundersökningar/analyser lära vad och hur kunden uppfattar de tjänster som erbjuds. Teaterlistan avser även att dela med sig kundens personuppgifter till arrangörer och arenor som kunden har uttryckt intresse för vid bokning samt till tredjepart som används av Teaterlistan för att genomföra marknads- och kundundersökningar/analyser. Teaterlistan kan komma att kontrollera samt även komplettera kunddata genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. Teaterlistan kan även komma att föra över kunddata till andra länder (även utanför EU/EES) för ovan angivna ändamål. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Med godkännandet av dessa villkor, ger kunden sitt samtycke till Teaterlistan att lagra kundens personuppgifter och hantera denna information för de ändamål som anges ovan. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy.


 11. Immateriella rättigheter
  Allt material inom Teaterlistan-tjänsten ägs av HS Teater AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av HS Teater AB eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från HS Teater AB. HS Teater AB eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på www.teaterlistan.se.

 12. Frågor & Kontaktuppgifter. Vänligen maila oss på info@teaterlistan.se om du har några frågor om våra villkor.


Senast ändrad: 5 januari 2017
FÖLJ OSS

Facebook

Instagram

Twitter
MEDLEMSKAP

BLI MEDLEM eller LOGGA IN
Hjälp

Köp presentkort

Kontakta oss

Vanliga frågor
Villkor

Användarvillkor

Personuppgiftspolicy

Cookies