X
Medlemsansökan
Vi släpper in medlemmar löpande. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig när vi har en plats öppen. Din ansökan är ej bindande.


Bekräfta

Är du redan medlem? Logga in

X

Bli medlem


Är du redan medlem? Logga in

Läs mer om Teaterlistan

  


Teaterlistans Användarvillkor


Nedan följer användarvillkor för tjänsten Teaterlistan (nedan “tjänsten”) som tillhandahålls av HS Teater AB, ett bolag i Sverige med org.nummer 556879-8762.

Teaterlistan är en abonnemangstjänst som låter dess medlemmar upptäcka evenemang inom levande kultur såsom teater, musikal, opera, konsert, stand-up, bio och annan scenkonst och möjliggör enkel biljettbokning genom Teaterlistan-tjänsten. Tjänsten erbjuder även rekommendationer, recensioner och annan information om dessa evenemang.

 

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”Teaterlistan”, “Teaterlistan-tjänsten”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” den tjänst som tillhandahålls av Teaterlistan för att upptäcka och boka biljett/biljetter till evenemang, inklusive alla egenskaper och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till vår tjänst. Genom att använda tjänsten Teaterlistan godkänner du och förbinder du dig att följa dessa villkor.

 

Ditt konto hos Teaterlistan
Du samtycker till att ge korrekta uppgifter (såsom ditt riktiga namn, en giltig email-adress som tillhör dig, och ett telefonnummer som tillhör dig) när du registrerar ett konto i vår tjänst. Ett medlemskap i Teaterlistan är personligt och varken konto eller bokningar som görs i tjänsten kan överlåtas till annan part. Vid eventuell otillåten användning av ditt konto samtycker du till att meddela detta till Teaterlistan.

 

Du måste vara 18 år och myndig i ditt land, för att abonnera på Teaterlistan-tjänsten. Minderåriga är tyvärr ej lämpade att använda tjänsten.

 

Betalning för Teaterlistan-medlemskap
Vid registrering debiteras ditt konto abonnemangsavgiften för nästkommande 30 dagar direkt. Vid lyckad debitering är ditt Teaterlistan-medlemskap registrerat och aktiverat, och kommer att fortlöpa automatiskt med en debitering var 30:e dag, för nästkommande 30 dagar, till dess att det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga förnyelsedatumet godkänner du således att abonnemangsavgiften för nästa period debiteras från din betalningsmetod.

 

För att använda tjänsten måste du ha en enhet (dator, läsplatta eller mobil spelar ingen roll) med tillgång till internet, samt tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som kan komma att behöva uppdateras då och då, till exempel om ditt betalkorts giltighetstid löper ut. I vissa fall kan tidpunkten för debitering av abonnemangsavgiften ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas. Du hittar specifik information om ditt Teaterlistan-medlemskap, om din betalhistorik och din nästa debiteringsdag på vår webbplats via länken Medlemskap som du når från Menyn, och sedan Se betalhistorik.

 

Betalningsmetoder
Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Ditt konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. Du godkänner att vi fortsätter att debitera Betalningsmetoden, eftersom den kan uppdateras, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

 

Avslutande
Du kan avsluta ditt Teaterlistan-medlemskap när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till tjänsten till och med sista dagen av din debiteringsperiod, då ditt konto inaktiveras automatiskt. Vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader eller för evenemangs-biljetter du inte utnyttjat. Gå till sidan Ditt konto och följ instruktionerna för att avsluta abonnemanget. Eventuella bokade biljetter till evenemang efter sista dagen av din debiteringsperiod kommer avbokas automatiskt.

 

Pris- och abonnemangsändringar
Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta via e-post.

 

Bokningar i Teaterlistan-tjänsten
Tjänsten och allt innehåll som visas genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt Teaterlistan-medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda Teaterlistan-tjänsten för att upptäcka evenemang inom levande kultur såsom teater, musikal, opera, konsert, standup, bio och annan scenkonst och boka biljett/biljetter till dessa. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda tjänsten för att förmedla biljetter vidare, såväl kommersiellt eller privat.

 

Evenemangsbiljetter som förmedlas i Teaterlistans är ofta populära och kan ta slut snabbt. Vid fullbokat evenemang kan du som medlem ställa dig i väntelista. Ibland görs ytterligare biljetter tillgängliga före evenemanget, och ibland sker avbokningar på redan gjorda bokningar. Står du i väntelista kan du i bägge dessa fall få chans att göra en bokning. Teaterlistan kan inte garantera dig biljetter till något evenemang, eftersom “först-till-kvarn”-principen gäller och utbudet är begränsat.

 

Teaterlistans bokningar gäller oftast som biljett – men rutiner varierar beroende på scen/spelställe/arrangör för respektive evenemang. Det framgår innan du bekräftar din bokning vad som gäller för det respektive evenemanget och genom att bekräfta en bokning samtycker du till att följa dom anvisningar som gäller för det evenemanget.

 

Ditt Teaterlistan-medlemskap och alla bokningar som görs i Tjänsten är personliga och kan ej överlåtas. Du kan behöva visa identifikation hos scener/spelställen/arrangörer, för att styrka att din bokning tillhör dig. Om du skulle stöta på några problem på plats hos en arrangör/producent av ett evenemang förmedlat via Teaterlistan, kontakta vår kundtjänst. Biljetterna som bokas genom Tjänsten får endast utnyttjas personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Ditt medlemskap är strikt personligt, oavsett vilket typ av medlemskap, och det är endast du som kan utnyttja tjänsten genom att hämta ut dina biljetter.

 

Du kan i första hand upptäcka och boka biljetter till evenemang i Stockholm. Tillgängligt innehåll i tjänsten varierar beroende på säsong och kommer att förändras löpande.

 

Du samtycker till att använda Teaterlistan-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsten eller innehållet däri. Du får inte publicera, licensiera eller erbjuda till försäljning biljetter som bokats via Teaterlistan-tjänsten. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa Användarvillkor eller är involverad i olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

 

Bokningsbekräftelser
När du bokar biljett som medlem i Teaterlistan får du en bokningsbekräftelse per e-post samt på en bekräftelseskärm i Tjänsten. Om du inte får en bekräftelse (i form av en bekräftelseskärm eller via e-post) efter det att du gått igenom bokningsstegen i Tjänsten (eller om du får ett felmeddelande eller avbrott efter betalningsinformation lämnats in) är det ditt ansvar att höra av dig till, och bekräfta med, Teaterlistans kundtjänst angående din beställning för att fastställa om bokningen gjorts eller inte. Teaterlistan ansvarar inte för förluster (monetära eller på annat sätt) som uppstått efter en misslyckad bokning - oavsett vad som föranlett den misslyckade bokningen.

 

Avbokningar och avgift för ej utnyttjade bokningar
Som medlem kan du fritt avboka bokningar du gjort – såvida inget annat tydligt anges för specifika evenemang – så länge detta görs innan 3 timmar innan bokningsstopp i tjänsten. Bokningsstopp varierar för samtliga evenemang evenemangets starttid. För ej utnyttjade bokningar debiteras en avgift motsvarande 290 SEK per bokad biljett. Avgiften appliceras automatiskt på din nästkommande debitering, utöver ordinarie abonnemangsavgift.

 

Uppdateringar av Teaterlistan-tjänsten
Vi uppdaterar kontinuerligt Teaterlistan-tjänsten, inklusive utbudet av evenemang. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, däribland vår webbplats, våra användargränssnitt och kampanjfunktioner. Vid tester skickar vi ut förfrågningar om deltagande och Du kan alltid välja att inte delta i dessa tester. Efter samtliga evenemang som våra medlemmar gått på via Teaterlistan-tjänsten skickas en frivillig undersökning ut via e-post, där medlemmen kan svara på frågor angående det specifika evenemanget, om scenen/arenan samt om Teaterlistan-tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du att all feedback, kommentarer eller förslag du kan ge om tjänsten kommer tillhöra Teaterlistan.

 

Inställda och uppskjutna evenemang
Ibland avbryts evenemang, och ibland skjuts evenemangen på, av skäl som ligger utanför Teaterlistans kontroll. Vid händelse av inställning eller uppskjutning av ett evenemang som du bokat biljett till via Teaterlistan kommer vi försöka kontakta dig för att informera dig om ändringen. Teaterlistan erbjuder inte återbetalning av något slag för inställda eller uppskjutna evenemang.

 

Ansvarsbegränsning
Genom att använda Teaterlistan-tjänsten accepterar du alla risker som är förknippade med de evenemang som erbjuds i tjänsten, innan, under och efter det att evenemangen i fråga ägt rum. Teaterlistan är inte ansvarig för någonting som händer på något av dom evenemang som erbjuds i tjänsten.

 

Lösenord och kontoåtkomst
Den medlem som skapade Teaterlistan-kontot och vars Betalningsmetod debiteras (”Kontoägaren”) har tillgång till och kontroll över Teaterlistan-kontot. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om senaste aktivitet på kontot) bör Kontoägaren inte avslöja lösenordet eller detaljer om Betalningsmetoden (t.ex. de fyra sista siffrorna på sitt kreditkort eller bankkort) som förknippas med Teaterlistan-kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss och som rör ditt konto.

 

Du ska vara uppmärksam på all kommunikation som begär att du ska utlämna information om ditt kreditkort eller bankkonto. När du lämnar ut din information som svar på dessa typer av förfrågningar kan det leda till identitetsstöld. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, Teaterlistan eller våra partners från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

 

Tillämplig lag
Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

 

Kundtjänst
Besök Teaterlistans hjälpcenter på vår webbplats (www.teaterlistan.se/kundservice) om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto eller. Teaterlistans personal och kundtjänst strävar efter att ge svar på medlemmarnas supportärenden via e-post, telefon eller chat-program via Teaterlistans hemsida inom 24 timmar. Teaterlistans abonnenter kommer kunna ringa ett telefonnummer vid brådskande ärenden, såsom nekat inträde till ett evenemangs arena.

 

Fortsatt giltighet
Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

 

Vi förbehåller oss också rätten att ibland ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna tjänst erbjuds, och din användning av tjänsten efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats. Vid större ändringar, exempelvis vid en eventuell prisförändring, kommer du meddelas i god tid.

 

Personlig information och samtycke
Teaterlistan-tjänsten lagrar data och personlig information som medlemmen gett Teaterlistan. Teaterlistan kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge kunden tillgång till de tjänster som Teaterlistan erbjuder, hantera och förenkla kundens användning av Tjänsten, skicka kunden information och erbjudanden om Teaterlistans tjänster samt genom marknads- och kundundersökningar/analyser lära vad och hur kunden uppfattar de tjänster som erbjuds. Teaterlistan avser även att dela med sig kundens personuppgifter till arrangörer och arenor som kunden har uttryckt intresse för vid bokning samt till tredjepart som används av Teaterlistan för att genomföra marknads- och kundundersökningar/analyser. Teaterlistan kan komma att kontrollera samt även komplettera kunddata genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. Teaterlistan kan även komma att föra över kunddata till andra länder (även utanför EU/EES) för ovan angivna ändamål. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Med godkännandet av dessa villkor, ger kunden sitt samtycke till Teaterlistan att lagra kundens personuppgifter och hantera denna information för de ändamål som anges ovan. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy.

 

Immateriella rättigheter
Allt material inom Teaterlistan-tjänsten ägs av HS Teater AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av HS Teater AB eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från HS Teater AB. HS Teater AB eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på www.teaterlistan.se.

 

Frågor & Kontaktuppgifter
Vänligen maila oss på info@teaterlistan.se om du har några frågor om våra villkor.


Senast ändrad: 26 Jun 2017
FÖLJ OSS

Facebook

Instagram

Twitter
MEDLEMSKAP

BLI MEDLEM eller LOGGA IN
Hjälp

Köp presentkort

Kontakta oss

Vanliga frågor
Villkor

Användarvillkor

Personuppgiftspolicy

Cookies